بورسیه تحصیلی

Scholarship-study.cihanara

دانشگاه های قبرس شمالی به دلیل بورسیه تحصیلی مورد توجه بسیاری از دانشجویان بین المللی قرار گرفته اند. ما برای بورس تحصیلی شما درخواست خواهیم کرد.

رشته داروسازی بسته به معدل ۲۵ تا ۵۰ درصد تخفیف دارد.

مدرک کارشناسی ، صرف نظر از معدل ، شامل ۵۰٪ تخفیف و بورسیه می باشد.

فارغ التحصیلان مدارس استعدادهای درخشان ۵۰ درصد بورس تحصیلی دارند.

لازم به ذکر است که مقاطع پزشکی و دکترا بورسیه دانشجویی ندارند.

دوره کارشناسی ارشد ، صرف نظر از معدل ، ۵۰٪ بورس تحصیلی را شامل می شود.

فارسی