رزرو استقبال و اسکان رایگان

Wellcoming-study.cihanara

دانشجویانی که با استفاده از وب سایت ما برای پذیرش اقدام می کنند ، در قرارداد با دانشگاه های قبرس شمالی دو روز رایگان در یکی از خوابگاه های دانشگاه اقامت خواهند داشت. تیم پذیرش ما یک برنامه ویژه یک روزه دارد تا دانشجویان را با فاماگوستا، امکانات دانشگاه و غیره آشنا کند. جزئیات متعاقباً از طریق ایمیل اعلام می شود.

متقاضیانی که نامه پذیرش را از طریق وب سایت ما دریافت کرده اند باید حداقل ۱۴ روز قبل از سفر به قبرس، نسخه اسکن شده را برای ما ارسال کنند تا هماهنگی لازم جهت استقبال شما انجام گردد.

    فارسی