افتتاح حساب بانکی در قبرس

کلیه دانشجویان دانشگاههای قبرس شمالی می توانند پس از ثبت نام در دانشگاه، درخواست گواهی اشتغال به تحصیل نمایند. پس از آن با در دست داشتن یک نسخه از اجاره نامه یا گواهی اسکان در خوابگاه و پاسپورت دانشجویی، به بانک مراجعه نموده و درخواست افتتاح حساب بانکی و عابر بانک می نمائید.

معمولا دانشجویان دانشگاههای قبرس شمالی با مراجعه به بانک کار (ایش بانک)، حساب بانکی خود را در آن افتتاح می کنند. باید در ابتدا مبلغی را برای افتتاح حساب در بانک سپرده گذاری نمائید (تقریبا ۱۰۰ لیر) و پس از ۱۵ روز کارت عابر بانک شما آماده است. معمولا حساب افتتاح شده در این بانک به دو صورت دلاری و لیر ترکیه است که شما می توانید هر دو ارز رایج را سپرده گذاری یا برداشت کنید. عابر بانک به حساب لیر شما متصل است و نمی توانید از طریق عابر بانک از حساب دلار خود برای خرید استفاده کنید. باید اول دلار را به لیر تبدیل نموده و پس از شارژ حساب لیر، ازآن خرید کنید.

بانک دیگری که اخیرا کار افتتاح حساب بانک در آن انجام می شود بانک کشاورزی (زراعت بانک ) می باشد که دانشجویان می توانند همانند بانک کار، حساب لیر یا دلار در این بانک افتتاح نمایند. صدور کارت عابر بانک در این بانک به صورت آنی ( در همان لحظه افتتاح حساب ) صورت می گیرد.

عابر بانکها معمولا بصورت لیر پول پرداخت می کنند ولی برخی عابر بانکها دارای علامت دلار و یورو و … نیز هستند که نشان دهنده این است که شما از طریق کارتتان می توانید از دستگاه مورد نظر دلار هم برداشت کنید. در غیر اینصورت باید از طریق عابر بانک موجودی دلار خود را به لیر تبدیل نموده و سپس لیر برداشت کنید. همچنین بعد از دریافت عابر بانک براحتی می توانید درخواست پسورد اینترنتی کنید که بسیاری از تراکنشهای مالی را از طریق سایت بانک و اینترنت انجام دهید.

شرایط افتتاح کردیت کارت در هر بانک متفاوت خواهد بود که باید در این زمینه از بانک مورد نظر سوال فرمایید.

bank account
فارسی