گواهینامه رانندگی

کلیه دانشجویانی که قصد دریافت گواهینامه رانندگی در قبرس را دارند بهتر است اصل گواهینامه ایرانی خود را همراه داشته باشند و با مراجعه به آموزشگاه های رانندگی نسبت به دریافت گواهینامه رانندگی در قبرس اقدام نمایند. گواهینامه های بین المللی در صورت اخذ اقامت فاقد اعتبار می باشد. هزینه اخذ گواهینامه قبرس در حدود ۱۹۰۰ لیر می باشد.

*** در قبرس شمالی فرمان خودرو و جهت خیابان ها کامل برعکس ایران می باشد ***

driving licence
فارسی