کارشناسی

رشته های جدبد

فیزیوتراپی

تغذیه

دانشکده معماری

معماری

معماری داخلی

طراحی صنعتی

طراحی شهری

طراحی شهری و معماری مناظر

دانشکده هنر و علوم انسانی و ریاضی

مطالعات انگلیسی

مطالعات مدیترانه شرقی زبان و ادبیات انگلیسی

تاریخ باستان شناسی و تاریخ هنر

کارشناس موسیقی در عملکرد موسیقی

کارشناس موسیقی در عملکرد صدا

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

سیستم های اطلاعاتی (I.S)

ریاضی

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر

آمار

روانشناسی

ترجمه و تفسیر

دانشکده هنر و علوم انسانی و ریاضی

مطالعات انگلیسی

مطالعات مدیترانه شرقی زبان و ادبیات انگلیسی

تاریخ باستان شناسی و تاریخ هنر

کارشناس موسیقی در عملکرد موسیقی

کارشناس موسیقی در عملکرد صدا

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

سیستم های اطلاعاتی (I.S)

ریاضی

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر

آمار

روانشناسی

ترجمه و تفسیر

دانشکده ارتباطات و آموزش

ارتباطات و مطالعات رسانه ای

رادیو تلویزیون و فیلم

روزنامه نگاری

روابط عمومی و تبلیغات

هنرهای تجسمی و ارتباطات

دانشکده توریسم و هتل داری

مدیریت مراکز تفریحی

مدیریت هتل داری و جهانگردی

دانشکده فناوری اطلاعات و کامپیوتر

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

دانشکده اقتصاد و بازرگانی

مدیریت بازرگانی

بازرگانی و تجارت بین الملل

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدیریت بازاریابی

اقتصاد

روابط بین الملل

مطالعات اروپا

بانکداری و امور مالی

بانکداری و امور مالی اینترنتی

امور مالی بین الملل

امور مالی

بانکداری و بیمه

علوم سیاسی

مدیریت عمومی

دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی عمران

مهندسی صنایع

مهندسی مدیریت

مهندسی برق و الکترونیک

مهندسی سیستم های اطلاعاتی

مهندسی مکانیک

مهندسی مکاترونیک

مهندسی کامپیوتر

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

فارسی