پزشکی و داروسازی

رشته ی داروسازی

دانشکده داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی در سال ۲۰۱۱ تاسیس شده است.

دانشکده داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی اولین دانشکده داروسازی در قبرس و دومین دانشکده در کل ترکیه که مورد تایید فدراسیون بین المللی FIP قرار گرفته است.

رشته داروسازی دانشگاه مدیترانه شرقی مورد تایید وزارت بهداشت وعلوم کشور ایران نمیباشد. طول دوران تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی در مقطع کارشناسی ۵ سال و در مقطع دکتری ۶ سال میباشد.

معدل بالای ۱۷.۵ شامل ۵۰ درصد بورسیه : ۳۹۲۰ دلار

معدل بین ۱۶ تا ۱۷.۵ شامل ۲۵ درصد بورسیه : ۵۸۱۳ دلار

معدل بین ۱۵ تا ۱۶ بدون بورسیه : ۷۷۰۵ دلار

ضمنا امکان پرداخت شهریه در ۴ قسط در نظر گرفته شده است، که در صورت پرداخت شهریه مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار به هزینه فوق اضافه می گردد.

رشته ی پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی در سال ۲۰۱۲ تاسیس شده است,۳سال اول دوره پزشکی(شامل دروس علوم پایه) در دانشگاه مدیترانه شرقی برگزار می شود,سال های ۴ و ۵ (شامل دروس عملی پزشکی) در دانشگاه مارمارا استانبول برگزار می شود,سال آخر دوره پزشکی در بیمارستانها تعیین شده برگزار می شوند که دانشجویان در این سال آخر کار درمانی خود را به صورت حرفه ای آغاز می کنند.

متقاضیان رشته پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی باید دارای مدرک پیش دانشگاهی در رشته های تجربی یا ریاضی و با معدل کل بالاتر از ۱۷ باشند.رشته پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی ،بصورت مشترک با دانشگاه مارمارا استانبول اجرا می شود. کلاسهای پزشکی دانشگاه به زبان انگلیسی برگزار می شود. پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی دوره مشترکی بین دانشگاه مارمارا استانبول و دانشگاه مدیترانه شرقی است. دوره پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی ۶ ساله است که سه سال اول در قبرس و سه سال بعد در ترکیه در دانشگاه مارمارا استانبول برگزار می شود.

بر اساس مصوبه ی وزارت بهداشت و درمان کشور ایران اگر نصف و یا نصف بیشتر کل دوره تحصیلی رشته های علوم پزشکی در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و علوم کشور ایران سپری شود مدرک فارغ التحصیلی صادر شده مورد تایید خواهد بود,بنابراین دانشکده پزشکی دانشگاه مدیترانه شرقی مورد تایید وزارت علوم و بهداشت می باشد و مدارک پزشکی فارغ التحصیلان رشته پزشکی دارای مهر تاییدیه مشترک دانشگاه مدیترانه شرقی و دانشگاه مارمارا ترکیه خواهد بود

پذیرش رشته پزشکی

کلیه متقاضیان رشته پزشکی بدلیل محدودیت ظرفیت ، باید حداکثر ظرف مدت ۱ هفته از دریافت نامه پذیرش فرم الصاق شده به نامه  پذیرش  مبنی بر قبول شرایط و تحصیل در رشته پزشکی پر کرده و برای ما ارسال نمایند و پس از آن حداکثر ظرف ۲۵ روز مبلغ شهریه ترم اول را به حساب دانشگاه از طریق صرافی یا حساب نماینده دانشگاه در ایران واریز نموده و فیش واریزی را برای ما ارسال نمایند.

شهریه رشته پزشکی این دانشگاه بدون بورسیه و برای هر ترم مبلغ ۹۸۷۰ دلار می باشد

فارسی