نحوه انتقال ارز

در قبرس شمالی صرافی های ایرانی مورد اعتمادی وجود دارد دارد که انتقال ارز را در کمتر از ۱ ساعت انجام می دهد و شما می توانید به سادگی از ایران پول خود را دریافت کنید. برخی از این صرافی ها برای دریافت ارز ( لیر ) هیچ وجه انتقالی دریافت نمی کنند.

فارسی