شهریه مقطع دکتری سال تحصیلی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ :

زبان پیش نیاز (کد ۵۰۹ و ‏‏۵۱۱)‏ : ۲۲۷۵ دلار،زبان پیش نیاز (کد ۵۱۳ و ۵۱۵)‏ : ۷۵۰ دلار، درس پیش نیاز: ۱۰۵۰ دلار

هر درس: ۱۲۸۰ دلار، درس سمینار: رایگان، پایان نامه: ۱۶۷۵ دلار

کل دوره دکتری بسته به رشته مورد نظر بین ۶ تا ۸ درس را شامل می شود و دانشجو قادر به اخذ یک یا دو درس در هر ترم در دوره دکترا است.   شهریه دوره های دکتری دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس شامل بورسیه نمی باشد.

رشته های مقطع دکتری

دکتری معماری

دکتری شیمی

دکتری فیزیک

دکتری ریاضی محض

دکتری ریاضیات کاربردی

دکتری علوم کامپیوتر

دکتری مهندسی کامپیوتر

دکتری مهندسی صنایع

دکتری مهندسی مکانیک

دکتری مهندسی عمران

دکتری مهندسی برق و الکترونیک

دکتری اقتصاد

دکتری روابط بین الملل

دکتری ام بی ای

دکتری مدیریت توریسم

دکتری امور مالی

دکتری زبان انگلیسی

فارسی