آزمون زبان

برای ورود به دانشگاه مدیترانه ی شرقی نیاز به مدرک آیلتس و یا تافل ندارید. داوطلبانی که دارای مدارک زبان نیستند می توانند از این دانشگاه پذیرش گرفته و بعد از ثبت نام در آزمون زبان دانشگاه شرکت نمایند. اگر در آزمون زبان دانشگاه نمره قبولی کسب کنند وارد دپارتمان های آموزشی می شوند. در صورت عدم قبولی در آزمون زبان (به عنوان دانشجوی رسمی ) دوره ی زبان را می گذرانند و پس از آن واحد های درسی را اخذ می نمایند.

در آزمون تعیین سطح (آزمون اول )، دانشجو باید به سوالاتی در چهار بخش L , R, CT , CS که هر بخش دارای چهار سطح متفاوت می باشد، کلیه دانشجویان در هر رشته یا مقطع تحصیلی بایستی در تمامی بخشهای این آزمون حداقل به ۶۰ درصد از سوالات پاسخ صحیح بدهند تا وارد آزمون مرحله دوم یا proficiency شوند.

نحوه ارزشیابی این آزمون برای دانشجویان مقطع کارشناسی، دکترای داروسازی و پزشکی عمومی به صورت یکی از گزینه های زیر خواهد بود:
یعنی دانشجو در آزمون تعیین سطح مجاز شده تا در آزمون مرحله دوم زبان شرکت کند.
۱۰۱ و ۱۰۲ یعنی دانشجو میبایستی دو ترم به فراگیری زبان بپردازد.
۱۰۳ و ۱۰۴ یعنی دانشجو می بایستی یک ترم به فراگیری زبان بپردازد.

همچنین، نحوه ارزشیابی این آزمون برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به صورت یکی از گزینه های زیر خواهد بود:

یعنی دانشجو در آزمون تعیین سطح مجاز شده تا در آزمون مرحله دوم زبان شرکت کند.
۵۰۹ و ۵۱۱ یعنی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می بایستی دو ترم به فراگیری زبان بپردازد.

آزمون مرحله دوم که آزمون مهارتهای زبان یا همانProficiency نام دارد به چهار مهارت L, W, R, S تقسیم میشود. نحوه ارزشیابی این آزمون برای دانشجوها متفاوت است.
شرط قبولی برای دانشجویان:
دکترای داروسازی نمره ۶۰
پزشکی عمومی نمره ۷۰
کلیه رشته های کارشناسی ۵۰ الی ۶۰ (با توجه به نوع رشته)
کارشناسی ارشد و دکتری نمره ۷۵

دانشجوهای مقطع کارشناسی، دکترای داروسازی و پزشکی عمومی که در آزمون دوم یا proficiency قبول شوند مستقیم به دپارتمان خود معرفی می شوند به مشغول به تحصیل خواهند شد.
اما در صورتی که موفق به گرفتن نمره قبولی نشوند ناگزیر خواهند بود تا یک ترم به فراگیری زبان ۱۰۵ بپردازند.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که به آزمون proficiency راه پیدا کرده اند مجاز به انتخاب واحد درسی در دپارتمان خود هستند با این توضیح که در صورت کسب نمره مورد نیاز در آزمون دوم، بطور مستقیم به دپارتمان خود معرفی شده و صرفا دروس مربوط به رشته خود را خواهند گذراند.
و در صورت عدم کسب نمره مورد نیاز ملزم به فراگیری ۴ الی ۶ ساعت زبان در هفته ( ۵۱۳ یا ۵۱۵ ) همزمان با دروس اصلی دپارتمان خواهند شد.

با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان ایرانی

فارسی